Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2014

duszarapu
Bo potrzebuję Ciebie, jak żadnej innej rzeczy. Skłamałbym, mówiąc, że chce się z Ciebie wyleczyć.
— Edzio.
Reposted bycakeespozakontrolaunniLaCamisaNegramysteriousshadowniiepoczytalnasgrialux3nieobecnaodezwijsie
duszarapu
Dzień mija mi tak samo jak wczoraj, miałem wyjść, pierdolę odwołam.
— Sitek.
Reposted bycakeessgrialux3nieobecnaodezwijsie
duszarapu
Tu właśnie chodzi o to, by mieć wokół tych, co są cenniejsi niż złoto.
Reposted bynoname1astleysholiczkamaybeyou-xxmetanoiaasgrialux3nieobecnaodezwijsiemigrationofthesoulhunting-heart12
duszarapu
Ludzie są dziwni. Raz Ci obrabiają dupę, a chwilę później masz wrażenie, że Ci do niej wejdą.
Reposted byastleysholiczkamaybeyou-xxdiviinfinitenoisepocheskaryfikaacjaduszysgrialux3
duszarapu
Doceńmy to co mamy, przecież to najważniejsze.
Reposted bycakeesover-landmyoumaaartynnnastleysholiczkamaybeyou-xxmetanoiaalululujhunting-heart12
duszarapu
Trzeba umieć patrzeć sercem, wtedy zobaczysz nawet to, co jest niewidoczne dla oczu.
Reposted bycakees cakees
duszarapu
Bo czasem potrzebujemy przerwy, aby zrozumieć co jest dla nas ważne i uświadomić sobie, jak wiele możemy stracić.
Reposted bycakeesmetanoiaanieobecnaodezwijsie

September 19 2014

duszarapu
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
— Jonathan Carroll
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
— Wisława Szymborska
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.
— Paulo Coelho
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
— Mały Książę
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, iż nie znają ludzi.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.
— Paulo Coelho
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
0372 d3d2 500
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
0669 7b9c 500
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka
duszarapu
8086 eb0f
Reposted bynooodle nooodle
duszarapu
8059 46e2
Reposted byparradisee parradisee
duszarapu
8038 492a
Reposted bynazwazdupy nazwazdupy
duszarapu
8027 266d
Reposted bynooodlesgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl